O placówce

O placówce

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim jest zakładem resocjalizacyjnym o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U z 2017 poz. 487).

Organizacja administracyjna placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

W skład Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim wchodzą:

  1. internat;
  2. szkoły i warsztaty szkolne;
  3. zespół diagnostyczno-korekcyjny.

W Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim zatrudnia się w szczególności:

  1. pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów;
  2. pracowników administracji i obsługi;
  3. pracowników medycznych;
  4. pracowników ochrony.