Kontakt

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Bukowska 18, 62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. +48 61 4445571 lub +48 61 4445581 (rozmowy rejestrowane)

fax: +48 61 4421260

e-mail: sekretariat@grodzisk.zp.gov.pl


Kadra kierownicza zakładu:

Dyrektor Zakładu – Sebastian Szwedziński: s.szwedzinski@grodzisk.zp.gov.pl

Dyrektor szkoły – Krzysztof Held: k.held@grodzisk.zp.gov.pl

Kierownik internatu – Robert Chrzanowski: r.chrzanowski@grodzisk.zp.gov.pl

Kierownik administracyjno-gospodarczy – Lidia Kałek: l.kalek@grodzisk.zp.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Surdyk: iod@poznan.zp.gov.pl


Szkoły funkcjonujące na terenie zakładu:

  • Szkoła Podstawowa nr 3
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Plan dojazdu